Stort engasjement

Elevene på mellomtrinnet har stasjonsarbeid hver uke. På matematikkstasjonen ute får de bryne seg på praktiske oppgaver og matematiske spill. Med pågangsmot, godt humør og stort engasjement kaster de seg over stadig nye utfordringer.

Reklame