Produksjon av cd/dvd-hyller

Det pusses, bankes og sages i sløydsalen på NCS for tiden. Elevene på mellomtrinnet er godt i gang med produksjon av cd/dvd-hyller. Først laget de arbeidstegninger ved hjelp av blyant og linjal. Deretter overførte de tegningene til tegneprogrammet Paint på pc. Arbeidstegningene ble skrevet ut og tatt med i sløydsalen der hyllene skulle produseres. Vi gleder oss til å se det endelige resultatet når hyllene er ferdige.

Stor aktivitet i sløysalen på DNS for tiden.
Reklame