Vi bygger selv!

den
3.-4. klasse bygger med papir og lærer at trekanter er viktig for at det skal bli stabilt.
3.-4. klasse bygger med papir og lærer at trekanter er viktig for at det skal bli stabilt.

 

 

Vi har ikke bare sett på byggverk – vi har også prøvd å bygge selv! 1.-4. klasse har fått merke hvor stabile byggverkene blir hvis de bruker trekanter når de bygger.

Reklame