Treprosjekt – oppdatering

Forrige skoleår starta vi et treprosjekt der vi plantet trær av typen som opprinnelig vokste her, stedegne tresorter. Det kan du lese om her. Friområdet vårt ble rensket for døde trær og små busker i fjor. Nå planter vi trær for å bygge opp skogen på nytt.

Uteskole Tre-prosjekter lite tre

Elevene var med og lagde hull i fjor, og i sommer ble det plantet trær i hullene. Vi tok en runde rundt på området for å se hvordan det går med trærne. Noen hadde vokst mye, mens andre ikke var blitt så mye større.

Uteskole Treprosjekt

Her ser dere et av trærne sammen med en av elevene våre.

Reklame