Besøk i Kawangware

DSCN8445

Onsdag 2. mars var hele skolen vår på besøk til en liten skole i Kawangwareslummen.

Elevene hadde et lite klasserom der det var mye som skjedde på en gang. De hadde en fådelt skole, slik som vi, men her var de alle samlet i et lite klasserom. De hadde ikke så mange ting av bøker, utstyr og ressurser. Det var veldig fint å få besøke skolen som vi samlet inn penger til gjennom den omvendte adventskalenderen vi hadde før jul. Vi fikk være med på undervisningen deres, vi sang sammen og lekte litt utenfor klasserommet deres.

Reklame