Førsteklasses råd til ferske førsteklasseforeldre

Den nye sekken er pakket, blyanten er spisset og det kribler i magen. Overgangen fra barnehage til skole er blant de største forandringene barnet skal gjennom. Her er ekspertenes råd til foreldre med barn som skal begynne på skolen:

1. Snakk med barna om alt de skal lære , og alle de nye vennene de kommer til å få. Det er gøy å begynne på skolen! Snakk positivt om læreren og skolen.

2. Forbered barna sosialt. Skolen er veldig annerledes enn barnehagen. Det er færre voksne, flere regler og andre forventninger til barna. Derfor er noe av det viktigste at barna har lært sosiale ferdigheter som å sitte stille, vente på tur, stå i kø, kle på seg og gå på do selv.

3. Forbered barna faglig. Førsteklassingen trenger ikke å kunne lese, regne og skrive navnet sitt før skoleklokken ringer inn, men gi dem gjerne oppgaver å bryne seg på som ligner på skoleoppgaver. La dem bruke oppgavehefter, gå på bokstav- og talljakt når dere er på tur, bak bokstavrundstykker eller lær tall når dere er i butikken. De fleste barn er svært lærevillige i denne alderen, så snik inn litt hjemmeskole så ofte dere kan. En lesestund er både hyggelig og viktig for utviklingen av lese- og skriveferdigheter.

4. Bli kjent med skolen og skoleveien. Snakk om hva ulike ord som SFO, AKS, rektor, vaktmester, gymsal osv. betyr.

5. Pass på at barna får frokost. Man lærer best med energi i kroppen.

6. Vennskap og godt klassemiljø er viktig .Kan dere invitere noen med hjem?

7. Bli kjent med foreldrene. Investér litt tid og krefter i å bli kjent med de andre foreldrene til barnets klassekamerater. Du skal mest sannsynlig forholde deg til disse menneskene i mange år fremover, og det er både nyttig og hyggelig å bli kjent med dem. Det gjør det lettere å legge til rette for vennskap, men også å ta opp eventuelle ubehagelige ting som måtte oppstå i klassen.

8. Sett deg inn i rutinene. For foreldre er overgangen fra barnehage til skole stor. På skolen og SFO/Aktivitetsskolen er det få voksne, og du kan ikke regne med daglige rapporter om ditt barn. Les derfor alle lapper som kommer fra skolen, og sett deg godt inn i barnets ukeplan. Da kan du følge med på hva barnet skal gjøre, og også ha utgangspunkt for å snakke om skoledagen. Finn også ut hva barnet trenger av skiftetøy og innesko og sørg for å titte innom plassen ved henting og levering for å se om alt er på plass.

9. Engasjer deg. Jo mer du engasjerer deg i barnets skolehverdag, jo tettere kan du følge opp. Meld deg som klassekontakt eller i FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) eller bli med å organisere vennegrupper eller følgegrupper til og fra skolen. Du får godt innblikk i hvordan skolen fungerer, mulighet til å påvirke, og de fleste barn synes det er stas at foreldrene er engasjerte i deres skolehverdag.

10. Første skoledag fortjener å feires! Gjør noe hyggelig sammen for å markere dagen. Kan dere ha noe spesielt til frokost eller gå på kafé etterpå?

(Kilder: Kunnskapsdepartementet ved minister Torbjørn Røe Isaksen, Foreldreutvalget for barnehager (FUB), førskolelærer og forfatter av skolestartboken «Klart jeg kan», Terje Krogsrud Fjeld og erfarne foreldre.)

Reklame