Hjemmeskole til desember, men så….

den

Da myndighetene i Kenya bestemte å stenge ned skolene i Kenya i mars, ble også Den norske skolen rammet hardt. Resten av skoleåret ble det bestemt å drive hjemmeskole, og skolen fullførte tre og ein halv månad heimeskule med lærar-elev-kontakt gjennom ulike digitale plattformer. PÅ sensommeren bestemte utdanningsdepartementet i Kenya at skolane tidlegst fikk åpne opp dagskolen i januar. Med det gikk startskuddet for enda flere måneder med digital hjemmeskole eller fjernundervisning.

Nå er vi bare 1 og en halv måned fra juleferien og grundige forberedelser, fleksible løsninger, flinke lærere, ivrige elever og ikke minst dedikerte foreldre har gjort skoleåret bra. Daglig har vi kontakt med elevene i google-møter, og vi håper og tror at elevene lærer mye på tross av denne utfordrende skolesituasjonen. Nedenfor kan du lese hva noen av erfaringene foreldrene har hatt gjennom denne perioden:

“Datteren vår synes at hjemmeskolen er vanskelig fordi hun savner å ha undervisning sammen med de andre elevene, men når hun har googlemøter med dere lærerne, er hun alltid glad for å snakke med dere og dele av sine hverdagslige opplevelser. Jeg som forelder vil si at det er en god mulighet å få innblikk i sitt barns utvikling og eventuelle læreutfordringer. Vi er veldig fornøyde med lærernes engasjement i elevens læring og det er en stor hjelp for oss foreldre.” (Mor)

“Overall, homeschooling has been a wonderful learning opportunity for me and my daugther. We feel so lucky to have had extended and consistent support from the NCS teachers! The teachers have been available throughout the period and offered the much needed guidance and support. We are very grateful for this.” (Mor)

“NN has been telling me of how she is enjoying the learning…” (Mor)

“It is first time for us, and it has been a pleasant experience. Good dialog and easy also for me currently in Norway to follow the progress.” (Far)

“NN sier at hun elsker hjemmeskolen fordi hun får mer tid med meg. Hun er veldig glad for at hun raskt får tilbakemelding fra lærerne. Personlig liker jeg dette, selv om det er tidkrevende, fordi jeg får ta større del i hennes læring og utvikling …” (Far)

Reklame