Inspirasjon

For å inspirere 9.klasse som skal ha om grammatikk og ordklasser neste uke, har læreren laget en ordsky på internett. Denne ordskya er laget på nettsiden http://www.wordle.net/ og er vel verdt å prøve ut både for elever og lærere!