Ansatte

 

Margunn Helgøy er rektor ved NCS og timelærer i enkelte klasser.

Marianne Byrkjedal er kontaktlærer for 1.og 2. klasse, og timelærer på småtrinnet.

Torill Gilje Torsen er kontaktlærer for 3.og 4. klasse, og timelærer på småtrinnet og mellomtrinnet.

Gunstein Ohma er kontaktlærer for 6. – 7. klasse, og underviser i norsk, engelsk, kroppsøving og KRLE på mellomtrinnet.

Marita Bette Ohma er lærer i naturfag og matematikk i 8. klasse og i Kunst- og håndtverk på mellomtrinnet.

Knut Reier Indrebø er kontaktlærer for 5.og 7. klasse, og timelærer på småtrinnet og mellomtrinnet.